پیام هیئت مدیره

 

در راهبری این سازمان به دنبال این هستیم که بستری جدید خلق نماییم که در این بستر؛ زاویه نگاه ما به موضوعات شخصی و سازمانی بنحوی تغییر یابد که منجر به افزایش راندمان بهره وری شخصی و سازمانی شود . فضای این بستر، راستی و درستی است و همه باید به آن متعهد باشیم. در فضای امنی که به واسطه دستیابی به این بستر ایجاد میشود بایستی به یکدیگر اعتماد داشته و همدیگر را باور داشته باشیم، مشارکت کنیم و نیاز های همدیگر را درک نماییم، نقد پذیر و مسُولیت پذیر باشیم تا بتوانیم تغییراتی ایجاد کنیم. منظورمان از تغییرات، تغیرات ده یا بیست درصدی نیست، اگر واقاٌ حول صورت پذیرد، بایستی انتظار صد درصد افزایش بهره وری خودمان را داشته باشیم، کاهش چند صد درصدی تنشهای درونی مان را حس کنیم و افزایش بسیار زیاد آرامش، قدرت و آزادی را در خودمان کاملآ حس نماییم . دیگر به خیلی از مسائل که قبلآ حساس بودیم، حساسیتی نخواهیم داشت مسائلی که قبلآ برایمان مهم بود، دیگر از اهمیت خواهند افتاد و بجای آن مسایُل با ارزش تری اهمیت پیدا خواهند کرد. در گامی بلند تر آینده جدیدی را خلق خواهیم کرد که علایق و نیاز های دیگران نیز در آن گنجانده شده باشد و همه با هم به ساختن این آینده جدید خواهیم پرداخت و همگی با هم به خلق و بیان تعهد، بستری را فراهم خواهیم کرد که با احساس قدرت و نشاط به سمت آینده دل خواهمان گام برخواهیم داشت. این فرایند زمان بر است و ما باید به ماهیت سخت آن آگاه باشیم و به ندازه کافی سعه صدر داشته باشیم تا ناملایمات احتمالی ما را در این راه خسته نکند و در نهایت با پالایش فضای کاری شرکت به سطح بالایی از بهره وری فردی و سازمانی دست یابیم.